Всички публикации >>

Грижа за младите вина

ГРИЖА ЗА МЛАДИТЕ ВИНА

 1. ПРЕТАКАНЕ НА ВИНАТА.
  • ПЕРИОД ЗА ПРЕТАКВАНЕ.
  • ВИДОВЕ ПРЕТАКВАНИЯ.
 2. ПОПРАВКА НА МЛАДИТЕ ВИНА.
 3. УЕДНАКВЯВАНЕ НА ВИНОТО (КУПАЖИРАНЕ).
 4. СУЛФИТИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ВИНА.
 5. ДОЛИВАНЕ НА МЛАДИТЕ ВИНА.
 6. СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНАТА.

 

  1. ПРЕТАКАНЕ НА ВИНАТА.

  Претакането е технологична операция , която се прилага по отношение на всички вина. За младите вина ( вина до една година) се прилага средно 4 пъти годишно, а за старите вина (вина над една година) – по-рядко или по-често в зависимост от приетата технологична схема.

  Претакането на вината има за цел да отдели бистрото вино от утайките и да му осигури необходимият за съответния тип вино досег с кислорода.

  • ПЕРИОД ЗА ПРЕТАКВАНЕ.

  Първото претакане се извършва 10-15 дена след приключване на бурната алкохолна ферментация. Но за вина които са получени от болно грозде, както и вина ,при които по време на ферментацията са се развили болести и други  недостатъци, се отделят от калта още в края на бурната алкохолна ферментация. Целта на това претакане е отделянето на младото вино от дрождените утайки, както и на част от механичните примеси (част от семки, ципи, зърна, част от чепки и т.н.). Задължително е преди претакането да се направят тестове за оксидазно и други видове пресичания.

  Второ претакане се осъществява края на месец декември или в първата третина на месец януари. Цели се продължително задържане на минусовите температури. Така под действието на студа се утаяват част от солите на винената киселина (кристални утайки) – калиев хидроген карбонат, калциев тартарат; някои оксалати и муцинати. Също така се утаяват някои нестабилни белтъчни комплекси, дрождени и бактериални клетки. Основно правило при това претакане е да се осъществява при минимални количества кислород, като това се определя от типа на съответното вино.

  Трето претакане се извършва в края на месец март, след приключване на зимните студове. На това претакане най-често се подлагат вина с проблемна алкохолна ферментация. Целите и провеждането му са подобни както второто претакане.

  Четвърто претакане се осъществява чак ноември или декември с настъпването на първите зимни студове. Отново се стремим да ограничим контакта на виното с кислорода.

  • ВИДОВЕ ПРЕТАКВАНИЯ.

  Открито претакане с достъп на въздух – прилага се при първо претакане на млади здрави вина.

  Открито претакане с проветряване, съпроводено с предварително сулфитиране на виното – прилага се при запарени вина. Проветряването се определя от степента на запарване.

  Закрито претакане без достъп на въздух – прилага се при съзрелите вина, както и при млади вина от ароматни сортове грозде.

  Преди претакане всички съоръжения и съдове трябва да са добре почистени, измити и дезинфекцирани.

  При претакане на вината същите се прехвърлят в измити съдове ,които са слабо напушени (магазин – продукти за сулфитиране (пастили)).

   

  1. ПОПРАВКА НА МЛАДИТЕ ВИНА.

  За поправка на вината се говори тогава, когато поради една или друга причина има отклонение от качеството на виното. Най-често се коригира киселинното съдържание – откисляване, подкисляване; усещане за плътност, усещане за обем, сладост и т.н.

  Корекцията на киселинността се осъществява с добавка на винена, лимонена, млечна или яблъчна киселина  (магазин – киселини).

  Богатите на киселини вина се откисляват с калиев бикарбонат.

  Увеличаване на усещането за обем, плътност, сладост (магазин – танини, стабилизиране).

   

  1. УЕДНАКВЯВАНЕ НА ВИНОТО (КУПАЖИРАНЕ).

  Младите вина, произвеждани дори и от един и същ сорт, често се различават значително в своя химичен състав и органолептичен характер.

  Купажирането се прилага с оглед получаване на по-голяма партида от вино с (еднородно) еднакво качество.

  НА КУПАЖИРАНЕ СЕ ПОДЛАГАТ САМО ЗДРАВИ ВИНА!

  Могат да се купажират две и повече вина с различни качества, като се цели получаване на хармонично вино. Задължително е предварително разработване на мострени варианти, които да отпочинат едно денонощие  преди избора и осъществяването на купажа.

   

  1. СУЛФИТИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ВИНА.

  Дозите за първото и последващите сулфитирания зависят от много фактори – претакания, състав, склонност към заболявания, степен на окисленост и др.

  За нормални млади вина, получено от здраво и зряло грозде, при първото претакане се внася средна доза серен диоксид 30 мг/л. (магазин – продукти за сулфитиране).

  За всички останали сулфитирания през годината дозите се определят от технолога за всеки съд и всяко вино. За пълна информация може да се обръщате към https://www.vinarbg.com –  магазин – винаги точни и коректни консултации.

   

  1. ДОЛИВАНЕ НА МЛАДИТЕ ВИНА.

  С доливането се цели съхранение на вината в пълни съдове до момента на тяхното използване или прехвърлянето им в по-малки съдове. Редуцирането на обема се дължи на отделяна на СО2 при младите вина, температурните разлики, изпаряване на летливите компоненти и др.

  При доливането се цели намаление до минимум на контакта на виното с въздуха, както и намаляване на вредното влияние на някои аеробни микроорганизми които причиняват – цветясването и вкисването.

  Винаги редовно се извършва доливане на вината – до първото претакане два пъти седмично, а след това веднъж седмично. Задължително се избира един ден седмично за доливане и грижа за вината.

  Вината, с които се долива, трябва да бъдат напълно здрави, без чужд мирис и привкус, бистри и от типа на виното, което ще се долива. Те се съхраняват в по- малки съдове (бутилки) и са сулфитирани с по-големи дози серен диоксид.

   

  1. СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНАТА.

  Вината се съхраняват в различни по обем и състав съдове (стъклени, пластмасови, метални, железобетонни и др.), основно изискване за всички тях е те да бъдат почистени, измити и дезинфекцирани преди употреба, както и леко напушени. Вината винаги трябва да се съхраняват в пълни съдове без достъп на кислород. Когато това не е възможно, е необходимо периодично да се напушват  (магазин – продукти за сулфитиране (пастили)).