Всички публикации >>

Защо да се използва чиста култура дрожди от www.vinarbg.com ?

Защо да се използва чиста култура дрожди от www.vinarbg.com ?

 

Производствени чисти култури дрожди са изолирани за първи път от Hansen в 1881г. Оттогава въпросът за чистата култура има първостепенно значение за ферментационните производства. От тях зависят в значителна степен качеството на продуктите и интензивността на технологичните процеси.

Чистите култури дрожди са без еквивалент  при производството на всички видове вина, дестилатни продукти, бира.

Спонтанна ферментация вече се провежда само от малки (домашни) производители на напитки.

Рисковете от провеждане на спонтанна ферментация могат да се обобщят така:

 • Преждевременно спиране на ферментацията.
 • Повишено съдържание на летливи киселини.
 • Трудно избистряне на вината.
 • По-ниско алкохолно съдържание.
 • Нетипични вкус и аромат и др..

Без алтернатива е използването на чиста култура дрожди поради серия причини:

 • Особено големи са рисковете при ферментация на мъст (гроздова, пивна), плодов сок, каша (гроздова, плодова) в големи съдове.
 • При преработката на дефектни суровини (загнили): грозде, плодове и др., които носят със себе си големи количества вредни микроорганизми.
 • При ферментация на суровини с високо съдържани на захар.
 • В години с ниска или висока температура по време на преработвателната кампания.

Много световни учени посочват редица предимства при използването на чиста култура дрожди ( Герасимов (1964), Rankine (1976)).

 • Ферментацията започва бързо и протича без смущения до пълното разграждане на захарите.
 • Подтиска се вредната микрофлора и се получават по-здрави вина, материали за дестилация, бира и др.
 • Образува се от 0,1 – 1 об. % алкохол повече.
 • Виното се избистря по-бързо.
 • Получените ферментационни продукти са с

по-добър вкус и аромат.

Какво ни предлага селекцията от световно известни и доказали се в производствени условия по целия свят щамове дрожди на www.vinarbg.com :

 • Производство на ароматни бели и розе вина.
 • Продуциране аромати на: тропически плодове, ананас, маракуя, личи, коричка на лимон, бели цветчета и др.
 • Ароматни вина с балансирано вкусово усещане.
 • Ниска температура на ферментация.
 • Подобряване на стила на вкуса.
 • Необходимост на ниски до средни нива на усвоим азот.
 • С висок потенциален алкохол.
 • Производство на концентрирани червени вина.
 • Сортов аромат, развитие на черни плодове, минерални торове, черни подправки и др.
 • Стабилна екстракция на цвят.
 • Високи нива на глицерол.
 • Широк температурен диапазон.
 • Умерен темп на ферментация за богати, пищни и уникално балансирани червени вина.
 • Килър фактор – за част от щамовете!
 • Слабо производство на H2
 • Нисък потенциал на образуване на SO2.
 • Селекционирани щамове за производство на крафт бири – vinarbg.com/каталог/?v=bea5d3577c80 .

Важен факт, заслужаващ внимание, е че в 1 грам чиста култура дрожди се съдържат 1,2.1010 – 4.1010 дрождени клетки.

 

Защо да се използва стартерът за дрожди

GO-FERM PROTЕCT evolution тм  от www.vinarbg.com ?

 

GO-FERM PROTЕCT evolution тм оптимизира биологичното наличие на микронутриенти, като добавя допълнителен защитен фактор за оцеляване чрез процеса NATSTEPTM. Тези фактори за оцеляване включват специфични стероли и полиненаситени мастни киселини, които заздравяват дрождената мембрана по време на рехидратацията, като я правят по-издръжлива на ферментационния стрес. GO-FERM PROTЕCT evolution тм се използва във водата за рехидратиране на дрожди, за да създаде суспензия от микронутриенти и фактори за оцеляване, които са биологично налични за съответния щам дрожди. GO-FERM PROTЕCT evolution тм  се препоръчва и за много тежки условия на ферментация, като:

 1. Условия на презряване (> 25 º Brix), за да се предпазят дрождите от осмотичния шок и да се избегне образуването на летливи киселини по време на ферментацията.
 2. Условия на висок потенциален алкохол, за да се предпазят дрождите от токсичността на алкохола и да се избегне забавяна на края на ферментацията.
 3. Силно избистрени сокове, за да се осигурят ключови фактори за оцеляване на дрождите.
 4. Рестартиране на спряла ферментация за защита и приспособяване на „спасяващия щам“ от условията на висок алкохол.
 5. Когато внасянето на кислород не е възможно по време на ферментацията.

Препоръчителна доза: спазвайте пропорцията 1 част дрожди 1,25 части GO-FERM PROTЕCT evolution тм.

 

 

                              Автор: инж.-техн. Стефан Георгиев

                                                         Снимка: Интернет