Всички публикации >>

Танин gallique à l’alcool – танинът за бели и розе вина от www.vinarbg.com

Благодарение на своя антиоксидантен характер и инхибиране на лаказната активност, танинът gallique à l’alcool защитава органолептичните и ароматни качества на белите и розе вината . Използва се като помощно средство за ускоряване утаяването на излишните протеини.

 

Отличната антиоксидантна сила на танин gallique à l’alcool намалява дозите на SO2 и оптимизира мацерацията с ципите на гроздето.

 

Ефективно танинът gallique à l’alcool  се използва като допълващо помощно средство за защита при реколта, поразена от Botrytis cinerea (Ботритис циниреа).

 

Танин gallique à l’alcool улеснява премахването на нежеланите (фенолни) вкусове и намалява риска от нестабилност на протеините.

 

Танин gallique à l’alcool е разрешени за използване при производството на вина от категория  Organic и NOP съгласно действащите разпоредби.

 

Формулировка на танина gallique à l’alcool:  Галови танини

 

Бързоразтворим, танин gallique à l’alcool е готов за употреба. Разтваря се в 10 пъти теглото му във вода, мъст или вино, след което може да добавите при прехвърлянето на мъстта или виното, за да се получи идеална хомогенизация. Може да се разбърка и с инертен газ за пълна хомогенизация.

 

Дозировка и период на влагане:

 • Влагане по време на механична обработка на гроздето, предферментационна мацерация, пресоване, избистряне (за вино – консултирайте се с нас).
 • Влага се в мъст и във вино (бяло и розе)
 • При здраво грозде 5 – 15 гр./хл.
 • При проблемни грозда – консултирайте се с нас ( vinarbg.com )!
 • Бутилиране на пенливо вино: 2 до 4 g / hL.

Дозировката на танина зависи от всеки вид вино и енологичните изисквания, които трябва да бъдат постигнати. Ако имате въпроси – консултирайте се с нас!

 

Физически свойства на танина gallique à l’alcool:

 • Външен вид и цвят: Фини светли гранули

 

Тежки метали в танина gallique à l’alcool:

 • Олово: < 5 mg / kg.
 • Живак: < 1 mg / kg.
 • Арсен: < 3 mg / kg.
 • Желязо: < 50 mg / kg
 • Неразтворими вещества < 2%

 

Химичен състав на танин gallique à l’alcool:

 • Общо феноли: ≥ 80%
 • Влажност: < 10%
 • Пепел: < 4%

 

Опаковка и съхранение на продукта:

 • Предлагат се вакуум опаковки от 10, 20, 50, 100, 200 гр. и/или всяка заявена от клиент вакуум опаковка от vinarbg.com.
 • Предлагаме и в оригинални опаковки от 1 и 12,5 кг.

 

Съхранявайте в плътно затворена опаковка на хладно, чисто, сухо и без мирис място! Използвайте бързо след отваряне!

 

 

Изготвил: инж.-техн. Стефан Георгиев

www.vinarbg.com