Всички публикации >>

Указания за бутилиране с Nomacorc

Следвайки тези прости указания, успешното бутилиране с Nomacorc трябва да бъде постигнато при
спазване на всички други препоръки относно условията на бутилиране от доставчиците на стъкло и
производителите на оборудването. Адаптирането към специфичните нужди е отговорност на
бутилиращото предприятие, въпреки това представителите на Nomacorc са на разположение за
допълнителни указания и отстраняване на неизправности, като ни изпращат на email:
info@nomacorc.com или ни се обаждат в United States +1 (919) 460-2200 или Europe (+32) 87-63-88-
20.
Съхранение на тапи Nomacorc
Ако тези тапи трябва да се съхраняват на място за период от време преди употреба, моля, уверете
се, че те се съхраняват в хладна, суха, без мирис и вентилирана стая, за предпочитане при
температури от 10⁰С (50⁰F) до 30⁰С (86⁰F). Избягвайте контакт с химикали, пестициди,
фунгициди, санитарни продукти на база на хлор и третирани дървени конструкции ( най-вече
тезитретирани с халофеноли).
Всяка опаковка с тапи трябва да се отвори непосредствено преди бутилиране.
Отворените опаковки трябва да се използват незабавно и напълно.
За съхранение на допълнителните опаковки с тапи препоръчваме максимално 12 месеца след
датата на производство.
За Select 100 и Select 100 Bio тапи трябва да се използват в рамките на 6 месеца от датата на
производство.
Големи опаковки: палетите се подреждат най-много на 3 нива
Бутилките се използват с Nomacorcs
Продуктите Nomacorc са проектирани да работят най-добре с бутилки съгласно стандартите CETIE
или GPI.
Бутилките от различните партиди трябва да бъдат еднакви.
Гърловините на бутилките трябва да бъдат внимателно почистени и пподсушени.
Рециклираните бутилки не се препоръчват при затваряне с Nomacorc.
Настройки на оборудването за затваряне, използвано с Nomacorcs
Всяка стандартна, добре поддържана машина за затваряне може да се използва с Nomacorc.
Специални настройки обикновено не се изискват.
Nomacorc работи най-добра на челюстна глава с четири челюсти.
Състоянието на затварящите челюсти трябва да се проверява преди и по време на употреба. Да се
проверят дали фитингите прилягат добре към ръбовете, както и липсата на счупване по краищата
на челюстите и отсъствие на канали при елипсата на челюстите.
Отопляеми скоби не трябва да се използват с тапи Nomacorc.
Центрирането на корковото бутало, затварянето и гърловината на бутилката е от решаващо
значение за осигуряване на подходящото уплътняване и предотвратяване на повреди на уреда за
затваряне или на тапите.

За да се поддържа оптимално механично и естетично действие, препоръчителните настройки на
диаметъра на свиване на затварящите челюсти за затваряне с Nomacorc са между 15,5 мм и 16,0 мм.
Моля, попитайте производителя на вашето оборудване на системата на затваряне относно
заводските настройки, свързани с регулирането на диаметрите на компресия.
При определени условия при ниски темтератури може да е полезно да регулирате диаметъра на
свиване до 16,5 мм.
Nomacorc могат да се използват и при ръчни машини за затваряне. Въпреки това, трябва да се
използват изключително внимателно и Nomacorc препоръчва тестване за да се гарантира, че
челюстите не увреждат тапите. Моля, свържете се с Nomacorc за повече информация.
Процесът на бутилиране с тапи Nomacorc
За да следите челюстите по време на теста, отстранете няколко бутилки от конвейера след началото
на теста и проверете за някакви гънки или разрези.
Nomacorc препоръчва максимално вмъкване на 1,0 мм под горната част на бутилката.
Максимално налягане и Nomacorc
При затваряне на бутилки под вакуум наблюдавайте налягането в празното пространство
приблизително 10 минути след бутилирането, за да се уверите, че е между – 0,3 бара (-4,35 psi) и
+0,3 бара (+4,35 psi).
Налягането в главата трябва да си измерва ръчно през капачката с помощта на сензор за налягане,
прикрепен към фина игла (афрометър).
Височина на пълнене и температура
Нивата на пълнене трябва да съответстват на определената от производителя на бутилката
височина на пълнене и температура на виното, която обикновено е посочена в долната част на
бутилката. Това често е 55 мм, 63 мм или 70 мм, напълнена при 20⁰С (68⁰F) измерено от най-
горния ръб на бутилката.
Препоръчителните височини на пълнене осигурени от доставчиците на бутилки винаги се отнасят
до температура на виното 20⁰С (68⁰F). Следователно, ако виното трябва да се пълни при
температура различна от 20⁰С (68⁰F) трябва да се направят корекции на височината на пълнене за
да се отчете евентуалното разширение на виното.
Тапите Nomacorc трябва да се поставят в бутилките при подобни температури в помещението (
близо до 20⁰С (68⁰F)).
Изберете дължината на Nomacorc, която според височината на пълнене ще позволи минимална
газова камера 15 мм при температура 20⁰С (68⁰F) за стъклена винена бутилка от 750 мл.
Кривите на разширение показват приблизителна температура, при което виното ще влезе в контакт
с тапата, генерирайки хидравлично налягане. Във всички случаи, това налягане ще предизвика
движение на тапата и/или ще доведе до явление на леене.
По време на процеса на вкарване/затваряне, тапите Nomacorc обикновено се удължават средно с 2
мм след вкарването им в бутилка.
За различен капацитет от 750 мл., моля обърнете се към производителя на бутилки за повече
информация.