Всички публикации >>

Хранителни вещества (храни за дрожди)

Aroma Protect

Инактивирани дрожди, естествено богати на сулфурирани аминокиселини (цистеин, N-ацетил-L-цистеин,глутатион).

Aroma Protect е активатор от второ поколение. Той оптимизира условията за запазване на аромата: позволява защита на аромата в бяло и розе вина.

ЕНОЛОГИЧЕН ИНТЕРЕС

  • Благодарение на високото съдържание на редуциращи съединения, Aroma Protect дава възможност на ароматите на бялото и розе виното да бъдат защитени от окисляване.
  • Aroma Protect обогатява мъстта с глутатион, а също и предшествениците на глутатиона.
  • Aroma Protect притежава висока редуцираща сила за защита на аромата.

Фигура 1: Концентрация на летливи тиоли в края на алкохолната ферментация  при сравнение с контрола и продукт Х. В бяла мъст от совиньон, 2007.

 

ДОЗИРОВКА

  • Доза от 30 g / hL, заедно с активатор на ферментацията. Глутатионът се освобождава изцяло от дрождите, ако има недостиг на азот. За запазване на естествения GSH в мъстта, на потенциално усвоим азот, недостатъците трябва да бъдат коригирани.
  • Максимална законна доза в Европа: 40 g / hL

ПРИЛАГАНЕ

  • Разтворете продукта в 10 пъти теглото му във вода, след това добавете в края на алкохолната ферментация, преди d = 1000.

ОПАКОВКА

СЪХРАНЕНИЕ

  • Съхранявайте в запечатана опаковка на хладно място. Използвайте бързо след отваряне.