Showing 2 Result(s)
Всички публикации >>

Тенденциите в лозаро-винарския сектор в България за периода 2015 – 2019 г.

ТЕНДЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 г. Стефан Георгиев Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, Факултет по икономически и социални науки, България, E-mail: bg_vin_group@abv.bg   Резюме. Проследява се накратко развитието на лозаро-винарството в българските земи от древността до наши дни. Направен е по-обстоен и задълбочен преглед на състоянието на отрасъла през периода …

Всички публикации >>

Грижа за младите вина

ГРИЖА ЗА МЛАДИТЕ ВИНА ПРЕТАКАНЕ НА ВИНАТА. ПЕРИОД ЗА ПРЕТАКВАНЕ. ВИДОВЕ ПРЕТАКВАНИЯ. ПОПРАВКА НА МЛАДИТЕ ВИНА. УЕДНАКВЯВАНЕ НА ВИНОТО (КУПАЖИРАНЕ). СУЛФИТИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ВИНА. ДОЛИВАНЕ НА МЛАДИТЕ ВИНА. СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНАТА.   ПРЕТАКАНЕ НА ВИНАТА. Претакането е технологична операция , която се прилага по отношение на всички вина. За младите вина ( вина до една …