Showing 2 Result(s)
Всички публикации >>

Защо да се използва чиста култура дрожди от www.vinarbg.com ?

Защо да се използва чиста култура дрожди от www.vinarbg.com ?   Производствени чисти култури дрожди са изолирани за първи път от Hansen в 1881г. Оттогава въпросът за чистата култура има първостепенно значение за ферментационните производства. От тях зависят в значителна степен качеството на продуктите и интензивността на технологичните процеси. Чистите култури дрожди са без еквивалент  …

Всички публикации >>

Рехидратиране на чиста култура дрожди (Подготовка на дрождите за засяване)

Рехидратиране на чиста култура дрожди (Подготовка на дрождите за засяване) от www.vinarbg.com   Схемата за подготовка на всички видове дрожди, предлагани от www.vinarbg.com ,е една и съща и включва следните етапи (разглежданата схема е за 100 кг. грозде и/или плодове): В съд с обем от минимум 1 л. се поставя предварително затоплена вода с температура …