Showing 1 Result(s)
Всички публикации >>

ВИНО. ВИДОВЕ ПОМЪТНЯВАНИЯ

ВИНО. ВИДОВЕ ПОМЪТНЯВАНИЯ „Виното е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или гроздова мъст от прясно грозде“ 1 . Това е официалното определение на международната организация по лозата и виното (OIV) и е възприето в действащото у нас законодателство. Виното е сложен многокомпонентен разтвор, …