Всички публикации >>

PRO TANNIN R ® – ферментационен танин за червени вина от www.vinarbg.com

Pro Tanin R ® ограничава риска от загуба (утаяване) на червената багрилна
материя (реакция с протеините) и способства за  по-добрата стабилност
на цвета с течение на времето .

Той има голяма антиоксидантна сила и участва в инхибирането на
лаказната активност при реколти, поразени от Botrytis cinerea
(Ботритис циниреа).

Pro Tanin R ® улеснява избистрянето и филтрирането на червените вина,
като по този начин подобрява дегустационната им оценка и подобрява
стабилността им с течение на времето.

Бързоразтворимата форма на Pro Tanin R ® улеснява прилагането и
асимилацията му във виното.

Pro Tanin R ® е разрешен за използване при производството на вина от
категория Organic и NOP съгласно действащите разпоредби.

Pro Tanin R ® защитава антоцианите и подобряване на тяхната
стабилизация.

Формулировка на Pro Tanin R ® : Препарат от проантоцианидинови
танини, екстрахирани с вода.

Бързоразтворим, Pro Tanin R ® е готов за употреба. Разтваря се в 10 пъти
теглото му във вода, мъст или вино, след което може да добавите при
прехвърлянето на мъстта или виното, за да се получи идеална
хомогенизация. Може да се разбърка и с инертен газ за пълна
хомогенизация.

Дозировка и период на влагане:
 При здраво грозде 10 – 30 гр./хл.;
 При проблемни грозда – 30 – 80 гр./хл.;
 Влага се по време на пълнене на съдовете с гроздова каша или по
време на засяване на гроздовата каша.

Дозировката на танина зависи от всеки вид вино и енологичните
изисквания, които трябва да бъдат постигнати. Ако имате въпроси –
консултирайте се с нас!

Физически свойства на Pro Tanin R ®
 Външен вид и цвят: Фини кафяви гранули

Тежки метали в Pro Tanin R ®
 Олово: < 5 mg / kg.
 Живак: < 1 mg / kg.

 Арсен: < 3 mg / kg.
 Желязо: < 50 mg / kg
 Неразтворими вещества < 2 %

Химичен състав на Pro Tanin R ®
 Общо полифеноли: ≥ 65%
 Влажност: < 10%
 Пепел: < 4%

Опаковка и съхранение на продукта:
 Предлагат се вакуум опаковки от 10, 20, 50, 100, 200 гр. и/или всяка
заявена от клиент вакуум опаковка от www.vinarbg.com.
 Предлагаме и в оригинални опаковки от 1, 5 и 10 кг.

Съхранявайте в плътно затворена опаковка на хладно, чисто, сухо и без
мирис място! Използвайте бързо след отваряне!

Изготвил: инж.-техн. Стефан Георгиев
www.vinarbg.com