Ензими за червено вино Vinozym® Process – 2 kg

750,00лв.

2 кг. – 750 лв

Описание

Подобрява мацерацията при бели, розе и червени вина.

Доза: 3 – 4 гр/100 кг.

Vinozym ® Process – специализиран ензимен препарат за всички

видове грозде от www.vinarbg.com

Този ензимен препарат е разрешен за използване при производството
на вина от категория Organic и NOP съгласно действащите
разпоредби.
Vinozym ® Process е уникално ензимно решение за оптимизиране на
извличането на мъст от всички видове грозде. Когато се използва при
червено грозде, Vinozym ® Process благоприятства по-високото отделяне на
багрилни вещества, качествени танини и полизахариди. Vinozym ® Process
е пречистен ензимен препарат, като по този начин ограничава риска от
отклонения в аромата на произвежданите вина.
Специално разработен за подобряване на екстракционните процеси
при недобре узрели грозда.

Ползи при използването на Vinozym ® Process
1. Увеличава производителността и добива на мъст; намалява общото
количество на утайките. Увеличението довежда с до 5–10% повече
мъст и намалява обема на общите утайки с до 50%. Налице е
ускорение на производствения процес с Vinozym ® Process и
оптимизиране капацитета на съществуващото оборудване, както и
генериране на печалба от производителността.

2. Подобрява цвета и съдържанието на танини. Произвеждат се вина с
увеличен интензитет на цвета с до 10%. Екстрахират се повече
танини – до 50%, и се подобрява аромата и тялото на произвежданите
вина с Vinozym ® Process. Ензимният препарат е FCE пречистен, и

подобряващ качеството на вашето вино, като се избягва появата на
отклонения в ароматите по време и след ферментацията.

3. Намалява разходите за избистряне. Vinozym ® Process намалява
вискозитета и мътността на мъстта с до 90%, дори при трудно
избистрящи се бели сортове грозде като Semillon или
термообработени червени мъсти.

Технически параметри
1. Vinozym ® Process се прилага в ронкачката, ронкачко-мачкачката или
в съда, тръбопровода за транспортиране преди пресоване за бели
грозда, а при червените сортове грозде – при пълнене на съдовете за
ферметация. При използване на различните технологии за
термовинификация, като шоково загряване, класическа
термовинификация, както и окончателна топла мацерация и др.,
ензимният препарат трябва да се добавя, когато температурата е под
55 ° C. SO 2 не влияе ензимната активност.

Време за контакт
1. Vinozym ® Process е активен веднага щом се добави към гроздето или
мъстта. Когато ензимният препарат се използва за грозде, което ще
бъде пресувано, то той се добавя в ронкачката или ронкачко-
мачкачката; по-слаби резултати се наблюдават при прибавяне на
ензимния препарат на пълна с гроздова каша преса, особено без
наличие на период на настойване. При червените вина средно 3-4
дни са достатъчни за постигане на добра екстракция на цвят
(багрилни вещества ) и танини. За белите вина средно 3-4 часа са
необходими за освобождаване на мъстта.

Дозировка
3 – 4 g / 100 kg при здраво и нормално узряло грозде. Тази доза трябва да
бъде увеличена до 4 – 5 g / 100 kg при грозде с дребни зърна, при години
със суша или при лоша зрялост.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РАБОТА
Ензимите са протеини. Вдишването на прах или аерозоли може да
предизвика сенсибилизация и може да предизвика алергични реакции при
чувствителни лица. Някои ензими могат да раздразнят кожата, очите и
лигавиците при продължителен контакт.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
Предлагат се вакуум опаковки от 2, 5, 10, 50 гр. и/или всяка заявена от
клиент вакуум опаковка от www.vinarbg.com. Предлагаме и оригинални
опаковки от 0,1 кг.
Съхранявайте в плътно затворена опаковка на хладно, чисто, сухо и без
мирис място! Използвайте бързо след отваряне!

Допълнителна информация

тегло

2 гр., 5 гр., 10 гр., 50 гр., 100 гр.