Всички публикации >>

Vinozym® Ultra FCE  – специалeн течен ензимен препарат за бели и розе вина от www.vinarbg.com

Този ензимен препарат е разрешен за използване при производството на вина от категория  Organic и NOP съгласно действащите разпоредби.

Vinozym® Ultra FCE  е течна формула на пречистени пектолитични ензими за мацерация и избистряне на мъст (бяла и розова). По-добрият рандеман на качествени мъсти, лекотата на пресоване, бързото избистряне и извличането на ароматни прекурсори са основните предимства при производството на висококачествени вина.

За отбелязване е, че Vinozym® Ultra FCE  е пречистен ензим, ограничаващ риска от отклонения в аромата на произвежданите вина.

Подобрете качеството на виното си с Vinozym® Ultra FCE  нова течна формула FCE за мацерация и избистряне на бели и розе мъсти.

 

Ползи

 • Мацерация / Директно пресоване
 1. Добивът се увеличава с директно пресоване и по-кратък контакт с ципата на гроздето.
 2. Подобрено въртене на пресите.
 3. Намалено време за избистряне.
 4. Веднага на разположение е по-голямо количество мъст.
 5. До 80% от мъстта самоток може да се получи в буферен резервоар преди пресоването.

 

 • Избистряне
 1. По-бързо уплътняване на утайката след пресоване / настойване.
 2. Желано ниво на мътност (NTU), постигнато с малко количество и/или без добавяне на други ензимни препарати.
 3. За флотация, моля изберете друг от ензимите на vinarbg.com или се свържете с нас за допълнителна консултация.

 

 • Качество на мъстта и виното
 1. Без въздействие или увеличаване на образуването на летливи феноли (предизвикващи сензорни дефекти) съединения.
 2. Екстракция на по-малко танини при мацерация от ципите на гроздето и след пресоване.
 3. Няма промяна в качеството на мъстта и pH.

 

Описание на продукта

Vinozym® Ultra FCE  е формула от няколко пречистени пектинази, стабилизирани в течна форма. Качество на FCE: гаранция без цинамоил  естераза (Cinnamoyl Esterase) за запазване на аромата на вината. QC (сертификат за качество), извършен за всички партиди и обозначен на етикета на продукта. Съставът е с по-устойчиви пектинази на рН и температурни промени, също така гъвкава употреба в зависимост от зрелостта и сорта грозде (продуктът е активен от 5 ° C до 60 ° C и pH интервал от 2,0 до> 5,0).

Vinozym® Ultra FCE  съдържа няколко ензимни активности както за употреба при мацерация / пресоване, така и за избистряне.

 

Приложение:

Vinozym® Ultra FCE  се прилага в ронкачката, ронкачко-мачкачката или в съда, тръбопровода за транспортиране преди пресоване, също така преди  процеса на пресоване както и при мацерация ( настойване на бялото грозде с ципите). Продуктът се използва и за избистряне на мъсти, с допълнителна доза след пресоване, ако е бил използван вече, или с по-висока дозировка за студено утаяване.

Концентрацията на SO2 до 500 ppm няма ефект върху производителността на Vinozym® Ultra FCE  .

 

Дозировка и препоръки за използване:

 1. При директно пресоване, препоръчителни дози 2 – 3 ml / 100 kg, гроздова каша да се добавя към приемния бункер за грозде / в пресата по време на пълнене.

 

 1. При мацерация, препоръчителни дози 2 – 4 ml / 100 kg гроздова каша, да се добавя към приемния бункер за грозде / в ронкачката, ронкачко-мачкачката или в съда, тръбопровода за транспортиране към съда за мацерация.
 2. При избистряне на мъстта, препоръчителни дози 1 – 2 ml / hl мъст, добавяне в съда и хомогенизиране с инертен газ.

 

Съхранение в приложение

Когато се разтвори във вода (1 до 10 обема) за приложение, ензимният разтвор е стабилен за един работен ден.  Vinozym® Ultra FCE  да се съхранява в запечатана опаковка на хладно място!  Използвайте бързо след отваряне! Най-добър до датата обозначена на етикета!

 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РАБОТА

Ензимите са протеини. Вдишването на прах или аерозоли може да предизвика сенсибилизация и може да предизвика алергични реакции при чувствителни лица. Някои ензими могат да раздразнят кожата, очите и лигавиците при продължителен контакт.

 

За допълнителна информация посетете www.lamothe-abiet.com

За повече информация  www.novozymes.com

Novozymes Switzerland AG · Neumattweg 16 · 4243 Dittingen · Швейцария · Тел. +41 61 765 6111 · Факс +41 61 765 6333

Novozymes A / S · Krogshoejvej 36 · 2880 Bagsvaerd · Дания · Тел. +45 4446 0000 · Факс +45 4446 9999 · wineprocessing@novozymes.com · www.novozymes.com